Hướng dẫn

Cảm ơn bạn đã đăng tin tại Danglaban.com!
Trình tự đăng tin & quản lý tin đăng tại website của Đăng Là Bán:

  1. Đăng ký tài khoản tại đây
  2. Đăng nhập tài khoản tại đây
  3. Đăng tin tại đây
  4. Xem danh sách tin bạn đã đăng (ở đây bạn có thể xem số lượng tin đăng và chỉnh sửa tin đăng của bạn) tại đây
  5. Quản lý & chỉnh sửa tài khoản tại đây

Chúc quý khách Đăng là bánTìm là mua!