Tìm đâu ra cho nhà 3 tầng 90m đất, HXH, Âu Cơ, Tân Bình, Giá 9,4 tỷ.

9.400.000.000